Kako delujejo čistilne naprave?

Pitna voda je zelo dragocena dobrina za skoraj polovico sveta. Ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja z odpadno vodo, potem ko jo splaknemo skozi odtoke in stranišča? Potrebno jo je prečititi, kar poglejte tukaj cistilnanaprava.com. Dostop do pitne vode v naših domačih bivališčih ni nič nenavadnega. Oprhamo se in voda odteče. Uporabljamo stranišče in vsi človeški odpadki odtekajo po cevovodu v temo. Pomijemo in voda skupaj z milom za posodo izgine v odtok kuhinjskega korita. Ste kdaj pomislili, kje konča voda in kaj se potem zgodi s porabljeno vodo? Večinoma verjamemo, da to ni naša skrb. Vsaj dokler ne začnemo razmišljati o čiščenju odpadnih voda.

 čistilna naprava
Kaj je odpadna voda? Gre za uporabljeno vodo, ki izvira iz gospodinjskih, industrijskih, kmetijskih, zdravstvenih ali transportnih dejavnosti. Uporabljena voda ob spremembi kakovosti, sestave in temperature postane odpadna voda. Odpadna voda pa ne vključuje vode, izpuščene iz ribnikov ali rezervoarjev za ribogojstvo. Odpadne vode lahko razdelimo v dve veliki skupini: odpadna voda je vsa odpadna voda, ki se uporablja v gospodinjstvih (npr. izvira iz stranišč, prh ali umivalnikov) in industrijske odpadne vode, ki izvirajo iz proizvodnih, industrijskih in gospodarskih dejavnosti in imajo drugačno kemično sestavo kot kanalizacijske vode. V splošnem lahko ločimo komunalne odpadne vode, ki izvirajo iz občin. Ima različno razmerje med kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo in nevsrkano deževnico, ki teče skozi javno kanalizacijo.
Kako poteka postopek čiščenja komunalne odpadne vode? Odpadna voda se gravitacijsko odvaja v ČN skozi glavni kanalizacijski sistem. Prva mehanska stopnja se imenuje preliminarna obdelava ali bolje rečeno predobdelava. Voda teče skozi gramozno komoro za usedanje peska iz vode. Nato se gramoz odloži na deponijo. Voda nadalje doseže rešetke, ki se uporabljajo za odstranjevanje velikih predmetov iz odpadne vode. Najprej pridejo groba sita, nato pa fina sita, ki odstranijo manjše predmete, kot so vžigalice, cigaretni ogorki ali neprebavljena hrana.
Po odstranitvi večjih predmetov je treba iz odpadne vode odstraniti pesek. Podobno kot komora za gramoz, komora za pesek omogoča posedanje peska. Nato se pesek odstrani iz rezervoarja in odloži na odlagališče. Naslednja stopnja sedimentacije se imenuje primarno čiščenje, med katero odpadna voda teče v tako imenovane “predusedalnike” ali s strokovnim izrazom primarne usedalnike. Vendar se vsak čistilna naprava razlikuje od druge glede na vaše potrebe, zato pokličite strokovnjaka na zgornji povezavi za pomoč.

About the author