Inflacija je pojav višanja cen in izdelkov ter nižanja vrednosti valute

V novica je pogosto govora o inflaciji, predvsem v zadnjih mesecih, pa se je to še povečalo. Kaj je inflacija, kako se spreminja in kako se povezuje z brezposelnostjo, izveste na priloženi povezavi. Ta pojav je izjemno pomemben, predvsem v teh časih, zato je o njej dobro več vedeti.

inflacija

Kaj je inflacija?
V tržnem gospodarstvu se cene posameznih izdelkov in storitev neprestano spreminjajo, včasih nižajo včasih višajo. Kadar pa se cene vseh izdelkov in storitev na splošno zvišajo, pa lahko govorimo o pojavu inflacije. Posledično to pomeni, da za isto vsoto denarja kupimo manj, kot smo kupili preden je prišlo do inflacije. Tako se torej zmanjšuje vrednost valute skozi čas, saj nam določena vsota prinese manj kot včasih. Povsem konkretno so se cene od maja 2021 do maja 2022, dvignile v povprečju za 8,1%, torej lahko rečemo, da je inflacija 8,1-odstotna. Največji delež so k temu prinesli naftni derivati, saj so se tekoča goriva podražila za 42,6%, dizelsko gorivo za 40,6%, bencin pa za 34,8%. Prav tako se je podražila tudi hrana, v enem letu se je cena namreč zvišala za 11,1%. Poleg tega se je zvišala še cena stanovanjske in gospodinjske opreme, cena avtomobilov, prišlo pa je še do podražitve gostinskih storitev. Vse našteto in še kaj je prispevalo k 8,1-odstotni inflaciji letos maja, v primerjavi z majem leta 2021.

Kaj je inflacija skozi HICP?
Kratica HICP označuje izraz harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin, uporablja pa se za euro območje. To je način pridobivanja podatkov o inflaciji po Evropi. Beseda harmoniziran pa se uporablja zato, ker vse države uporabljajo enako metodologijo, da so kasneje rezultati primerljivi. Tako lahko podatke ene države o inflaciji primerjamo s podatki druge države in sestavimo celostno sliko. Letos maja so primerjali podatke in ugotovili, da je prišlo do inflacije povsod po Evropski uniji. Države pa so se razlikovale po odstotku inflacije, ponekod je bila nižja, nekje pa višja kot pri nas.

About the author